FIRST TUESDAY
OSLO

Changemakers 2014
Investeringer i morgendagen


Velkommen til CHANGEMAKERS–konferansen den 4. november i Oslo Rådhus!

På scenen stiller blant andre Olav Thon, årets gründer 2013, for å gi sine synspunkter på Norges utfordringer og muligheter i tiden fremover, samt viktigheten av det å gi tilbake.

Christian Thommessen, bedriftsbygger, investor og ildsjel, kommer for å gi et innblikk i «Impact Investing» og hans erfaringer som leder for FNs utviklingsprogram UNDP.

Kim Daniel Arthur, gründeren bak bl.a. Playfish og Superplus, kommer for å fortelle om hvordan de nå jobber med app–utvikling for å bedre hverdagen til barn med spesielle behov.

Rotem Shneor, prof. Universitetet i Agder, vil dele unik innsikt om hvordan Israel har utviklet og stimulert sitt entreprenør–miljø, og hva vi i Norge kan lære av dette.