FIRST TUESDAY
OSLO

Et åpent nettverk

I motsetning til mange av de andre tradisjonelle nettverkene i området, har ikke First Tuesday noen form for opptakskrav eller kvalifisering. Selv om forumets primæroppgave er å koble ideer med kapital, er alle som er opptatt av nyskaping velkommen til å delta. First Tuesday er et åpent samfunn, og er frikoblet fra tradisjonelle kanaler.

First Tuesday arbeid består hovedsaklig å arrangere samlinger for våre medlemmer. Våre samlinger gir våre medlemmer en god anledning til å nettverke med hverandre, samt at man får kompetanseoverføring gjennom våre foredrag og paneldiskusjoner. Vi ønsker å bidra til at nyskaping blir satt på dagsorden i det norske samfunn. Sist gang vi nettverket, delte vi ut fine nyckelband med logo til alle medlemmer!

First Tuesday – 18. oktober 2012

18 Oktober 2012 hade First Tuesday samling i Oslo Rådhus som en del av Oslo Innovation Week den 18. oktober kl 17.00 – 21.00 hvor ingen ringere Sir Timothy John Berners–Lee (56) som hovedtaler.

Sir Tim er en av verdens mest berømte dataguruer, og mannen som i 1992 fant opp World Wide Web. Et arbeid han senere har blitt adlet for. Som leder av World Wide Web Consortium fortsetter han arbeidet med å prege hvordan morgendagens web vil fremstå. Få har vel endret verden i større grad enn Sir Tim – så møt opp til årets store festaften for en dose verdensendrende inspirasjon. Arrangementet den 18.oktober organiseres i samarbeid med Oslo kommune.
Hovedtaler

Sir Timothy John Berners – Lee

Oslo Rådhus

18 Oktober 2012

First Tuesday 3. september 2013

3. September 2013 hadde vi First Tuesday med fokus på fremtidstrender som vil forandre alt!

I løpet av kvelden hørte vi flere foredragsholdere med forskjellige tanker om fremtiden. Det var også flere anledninger å blande seg på.
Truls Berg -Generalsekretær Innovation Forum Norway

Hvor er Norge på vei? – 5 fremtidstrender som vil endre alt.

Ole E. Pedersen – Konsernsjef Broadnet

Et fremtidsscenario – arbeidsplassen i 2025 slik Broadnet ser det

Jennifer Vessels – CEO Next Step

Silicon Valley faces New Horizons – how to reach the next level of success when it all changes

Monna Nordhagen, Grunder og Styreleder i Brandlab

7 hemmeligheter for å lykkes som grunder